Opzet en doel website

Doel van de website is het geven van praktische informatie en ontwerptools om tot een energiezuinige hal te komen. De carbon footprint van de hal bestaat uit twee gedeelten:

– carbon footprint van het energieverbruik van de hal + carbon footprint van de materialen van de hal

Bouwkundig geschematiseerd bestaat de hal uit 2 onderdelen:

– de gebouwschil
– de constructie

afb. Detail hal met constructie en gebouwschil

De gebouwschil heeft invloed op het energieverbruik en de materialen (naar de tool).
De constructie alleen op de materialen (naar de tool).

De tools zijn gebaseerd op het promotieonderzoek:

"M81.1.0318 : Sustainable E+ Steel Frame Industrial Halls" aan de TU/e. Promovendus is Bruno Lee. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door: