CO2 transport van het staalconstructieproces (v1.0)

De levenscyclus van het staalproduct begint met winning van de grondstoffen en eindigt bij de recycling van het materiaal. De Europese LCA norm NEN-EN15978 "Duurzaamheid van bouwwerken" geeft een methodiek om de waarden per levensfase in een Module te declareren.
Na de productie komt de fase van transport naar de bouwplaats. Het transport in Module A4 is het totale transport van de poort van de fabriek naar de bouwplaats (zie de afbeelding). Daarbij ligt het rood gearceerde gedeelte binnen het werkgebied van de staalbouwer. Dit is het transport van de staalbouwer naar de bouwplaats.

15804_boundaries copy

Figuur: Transport van poort fabriek naar bouwplaats (Module A4)

Met deze tool kan de staalbouwer de CO2 uitstoot van het transport naar de bouwplaats berekenen.

NEN-EN15978 – Module A4: Transport van staalbouwer naar de bouwplaats

Type zeeschip
Type binnenvaartschip
Type trein
Type vrachtauto