Help belasting middenkolom

De belasting op de middenkolom wordt geacht centrisch te werken.