Afleiding rekenregels Bouwbesluit 2012

De rekenregels uit het Bouwbesluit 2012 schrijven voor hoe de CO2 footprint van materiaal bepaald moet worden.
Onderstaand de invulling van de rekenregels voor constructiestaal.
Resultaat is form. 1) die in laat zien dat per kg staal een CO2 uitstoot van 0,473 [kg CO2 eq] ontstaat.

(1) MEFp;bw = MAX(1, LDg/LDp) x MEFp = 1* 473 = 473 [kg CO2 eq / ton] met:
                        MEFp;bw = milieueffect van het product in het bouwwerk
                        LDg = levensduur gebouw
                        LDp = levensduur product is gelijk aan LDg dus MAX(1,LDg / LDp) = 1

(2) MEFp =      473 [kg CO2 eq / ton] = som Productie(PR) + som Onderhoud(OH) + som Gebruik(GF)
                        (PR) omvat productie, transport, aanleg, sloop, en afvalverwerking = MEFo = 473 [kg CO2 eq / ton]. form.(3)
                        (OH) = 0, want geen onderhoud
                        (GF) = 0, want geen uitstoot in gebruiksfase

(3) MEFo =      hvh x Sftot x (1+Bafv) x LDF x MEFeh = 1/1 * 1 * (1 + 0) * 1 * 473 = 473 [kg CO2 eq / ton] met:
                        hvh = hoeveelheid = 1 ton
                        Sftot = schaalfactor, deze is 1 omdat er geen schaalomrekening nodig is. form. (9)
                        Bafv = percentage bouwafval, is 0%
                        LDF = de levensduurfactor is 1 omdat de levensduur van product en gebouw gelijk is. form. (4), (5), (6)
                        MEFeh = milieueffect van 1 eenheid productonderdeel = 473 [kg CO2 eq / ton]. form.(7)

(7) MEFeh = (1+Ogen) x BMEFo + BEMFt;tc/1000 x Tb x fTvol;o + BMEFa;ac = 1* 908 + 20 *1 – 471 + 17 = 473 [kg CO2 eq / ton] met:
                        Ogen = 0 want milieudata is categorie II data
                        BMEFo = het milieuffect van de productie = 908 [kg CO2 eq / ton]
                        BMEFt;tc * Tb = het milieueffect van transport voor levering over een afstand van 150 km = 20 [kg CO2 eq / ton]
                        fTvol;o = 1, omdat transport van staal geen volumetransport is
                        BMEFa;ac = milieueffect afvalverwerking met recycling, hergebruik, export en stort, incl. transport en sloop.
                        Dit omvat formule (8) = – 471 [kg CO2 eq / ton].
                        Aanleg wordt niet expliciet benoemd in de rekenregels, maar is wel nodig. Voor constructiestaal is aanleg 17 [kg CO2 eq / ton]