Rekenvoorbeeld LCA data

Bijgaand rekenvoorbeeld geeft een inschatting van de carbon footprint van de draagconstructie van de hal. Het rekenvoorbeeld is conform de rekenregels die bij het Bouwbesluit 2012 horen.
De rekenregels bestaan uit 8 formules die te reduceren zijn tot onderstaande formule voor staal in draagconstructies:

Formule: MEFp;bw = 0,473 [kg CO2 eq/kg] * hvh [kg/gebouw of gebouwdeel]

In woorden:

"de milieubelasting van het product in het bouwwerk is de CO2 uitstoot per kg product vermenigvuldigt met de hoeveelheid product in het gebouw of bouwdeel"

Een hal heeft een staalverbruik van ongeveer 25 [kg/m2]. De carbon footprint wordt daarmee 0,473*25 = 11,83 [kg CO2 eq/m2].

Bekijk de afleiding van de formule, op basis van de rekenregels.