Rekenvoorbeeld materiaal

Uitgangspunt voor het rekenvoorbeeld is een standaardhal (20x60x5) zoals ook gekozen kan worden in de energietools.
De oppervlakte van de hal is 1200m2 en de oppervlakte van alle gevels is 800m2.

afb. Standaardhal 20x60x5 (Rc = 3,5) uit de energietools

Voor de standaardhal is de opbouw van gevel en dak als volgt (zie afbeelding):

– dakbedekking: bitumen
– dakisolatie: steenwol (d=140mm, Rc = 3,5)
– dakplaat: 106R-750 (t=0,7mm)

– buitenplaat: 35R-1035 (t=0,7mm)
– gevelisolatie: steenwol (d=150mm, Rc = 3,5)
– binnendoos: B90-500 (t=0,7mm)

 

afb. Opbouw van dak en gevel voor een standaardhal met Rc = 3,5 (click op afbeelding)

De CO2 footprint van de materialen wordt bepaald met de gegevens uit de Nationale Milieudatabase (www.milieudatabase.nl, versie 1.1-juli 2012).
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de berekening en laat de relatieve zwaarte van de gebouwschil (83%) t.o.v. de constructie (17%) zien. Click op het milieuprofiel om de milieudata per kg te bekijken.

Resultaten berekening [CO2]

      [kg per m2] [kg CO2 per m2] [%] Milieuprofiel(NMD v1.1 7-12)
Gebouwschil Dak Dakbedekking(bitumen onderlaag+bovenlaag) 6,5 5,84 7% 036 Bitumen APP
    Isolatie (steenwol d= 140mm, Rc = 3,5) 22,4 21,15 (excl. +30%) 27% 251 Steenwol
    Dakplaat (106R-750) 10 7,91 10% 333 Staal MRPI gevel- en dakbekleding
  Gevel Gevelplaat (35R-1035) 4,42 (6,63 gevel) 3,49 (5,24 gevel, excl. +30%) 5% 333 Staal MRPI gevel- en dakbekleding
    Isolatie (steenwol d= 150mm, Rc = 3,5) 15 (22,5 gevel) 21,9 (32,9 gevel, excl. +30%) 28% 251 Steenwol
    Binnendoos (B90-500 t=0.7mm) 6,9 (10,36 gevel) 5,46 (8,19 gevel) 6% 333 Staal MRPI gevel- en dakbekleding
    Totaal gebouwschil   65,8 83%  
Constructie   Ligger IPE500 (90,7 kg/m h.o.h. 5m) 18,14 8,58 11% 329 Staal MRPI zwaar constructiestaal
    Kolom HEA120 (19,9 kg/m h.o.h. 5m) 3,98 1,88 2% 329 Staal MRPI zwaar constructiestaal
    Overig (+30%) 6,64 3,14 4% 329 Staal MRPI zwaar constructiestaal
    Totaal constructie   13,6 17%  
    Totaal   79,4 100%