Bepaal milieubelasting vakwerk bij optimale hoogte (v1.0)

Geef de invoerparameters.

afb. Vakwerk in hal

Breedte hal [m]
Hoogte hal [m]
Hart-op-hart vakwerk [m]
Overspanning [m]
Windgebied
Staalsoort