Achtergrond energie

Het totale energieverbruik van de hal bestaat uit proces-energie en gebouwenergie.

Proces-energie
De proces-energie is afhankelijk van het bedrijf. Onderstaande tabel laat een aantal proces-energien zien voor verschillende industriefuncties. Te zien is dat de proces-energie ook afhangt van het aantal shifts.

afb. Indicatie van proces-energieen afhankelijk van de functie van de hal

De tool laat de gebruiker zijn proces-energie uit een lijst kiezen. Daarbij kan de gebruiker aangeven of het bedrijf volcontinu of alleen overdag draait.

Gebouwenergie
De gebouwenergie is gebouwgerelateerd en bevat o.a. verwarmen/koelen en verlichten van de hal. Onderstaande tabel geeft een aantal statistische waarden voor de gebouwenergie voor diverse halfuncties.

afb. Indicatie van gebouwenergie afhankelijk van de functie van de hal*

* ontleend aan http://senternovem.databank.nl

De tool vraagt geen invoer voor de gebouwenergie maar berekent de gebouwenergie.