LCA data in Nationale Milieudatabase van SBK

De LCA data van stalen bouwproducten in de Nationale Milieudatabase van SBK is opgesteld voor een 5-tal productgroepen:

Bouwen met Staal heeft hiervoor milieuadviseur SGS-Intron ingehuurd. Vervolgens is het werk gepeerreviewed door het onafhankelijke IVAM.

Stichting MRPI heeft de data op overzichtelijke MRPI bladen gezet die hieronder vrij te downloaden zijn.

1 Zware toepassingen (click voor data)
Constructiestaal (HEA – HEM, IPE, UNP etc.), Plaatliggers, Liggers met verlopende doorsnede, Kokerprofielen

2 Middelzware toepassingen (click voor data)
Geleiderails, Lateien

3 Lichte toepassingen (click voor data)
Deurposten, Metalstud, Leidingwerk, Koudgevormd staal, Koudgevormde gordingen, Staalplaatbetonvloer

4 Binnenwanden (click voor data)
Binnenwanden

5 Dak- en gevelbekleding (click voor data)
Dak- en gevelplaten, Binnendozen

Voor elke productgroep geldt specifieke data. Dit heeft te maken met de verschillende productieprocessen.