Nederlandse regelgeving

Op 1 april 2012 is het bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het Bouwbesluit geeft zowel voor gebouwenergie als materiaalenergie regels.

Gebouwenergie

afb. Tabel met eisen uit Bouwbesluit 2012 aan gebouwenergie

Voor de industriefunctie (5) geldt geen vereiste EPC waarde. Wel geldt een eis voor de isolatiewaarde: R_c = 3,5 [m^2K/W]. Voor de ramen geldt een eis van minimaal R_c = 0,45 [m^2K/W] of een warmtedoorgangscoefficient U = 2,2 [W/m^2K].

Materiaalenergie
Nieuw in het Bouwbesluit 2012 zijn eisen aan de materiaalenergie. Dit zijn de eisen die gesteld worden aan de energie benodigd voor de productie tot en met recycling over de levenscyclus van het materiaal. Dit artikel gaat naar alle waarschijnlijkheid oktober 2012 inwerking treden. Zie ook de pagina over het Bouwbesluit 2012 en het rekenvoorbeeld.