Downloads CO2 footprint materiaal

Typenhallen in staal (pdf) Duitse brochure met o.a. vergelijking stalen en andere constructiesystemen op carbon footprint
Presentatie Typenhallen in staal (pdf) Duitse presentatie die 18 uitgewerkte hallen laat zien

LCA comparison single storey buildings (pdf) Duitse brochure met o.a. vergelijking stalen en andere constructiesystemen op carbon footprint

Constructiestaalsoorten met hoge sterkte (VM 125) (pdf) Brochure over gebruik van hogesterktestaal (van het NIL)