Help terreincategorie

Nederland kent 3 terreincategorien. Dit zijn terreincategorie 0 (zee/kust), terreincategorie II (onbebouwd) en terreincategorie III (bebouwd). Zie de afbeelding met schetsen van de drie terreincategorien uit bijlage A van NEN-EN 1991-1-4.

afb. Terreincategorien in Nederland volgens NEN-EN 1991-1-4 (bijlage A)
Daarnaast geeft de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-4 (figuur NB.4) aan wat de mogelijke locaties zijn voor terreincategorie 0 (zee/kust).

afb. Zee of kustgebied in Nederland (terreincategorie 0)