Milieuparagraaf Bouwbesluit 2012

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 treedt op 1 april 2012 in werking. Bijzonder aan het Bouwbesluit 2012 is het toevoegen van een milieuparagraaf gericht op de carbon footprint en grondstoffengebruik van bouwmaterialen.

afb. Het milieuartikel uit het Bouwbesluit 2012

Het artikel geeft slechts aan dat de berekening uitgevoerd moet worden. Eisen worden (nog) niet gesteld. Dit geldt ook voor hallen. Er zijn nog geen eisen maar het ligt in de lijn der verwachting dat die gaan komen.

De berekening gebeurt met de "Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken" die verwijst naar de "Rekenregels". Bekijk het rekenvoorbeeld voor een stalen draagconstructie.